Избор на архитект – как да изберем

Ако трябва да сме точни въпроса трябва да се формулира по следния начин – „Как да се предпазим от избор на грешен архитект.“ , най-пълно обяснение и отговор на въпроса дава сайта – http://bebefon.bg, Но все пак нека разгледаме как по-точно можем да се предпазим от грешен избор на архитект.

1) Проверете какви са коментарите и дали има референции по телефон, име или имейл на архитекта в Google. В днешно време може да се намери информация за почти всеки в публичното пространство.

2) Свържете се ако е възможно с предишни клиенти на архитекта и ги разпитайте за методите и средствата на работа на човека, който искате да наемете.

3) Проверете цените за услугата в официалния сайт на Камарата на архитектите в България.

4) Поискайте да видите предишни проекти и задания, най-общо портфолиото от успешно изпълнени обекти на архитекта.

Реклами